Manžel: Tomáš Silný 
    Narození: 1984         v Prostějov 
       Otec Alois Silný 
      Matka Dana Smékalová 
 
 

    Manželka: Kamila Přikrylová 
       Otec
      Matka

    M Dítě 1: Tomáš Silný 
    Narození: 2016         v Prostějov 

Jmenný index