Manželka: Evženie Silná 
       Otec Augustin Silný 
      Matka Vlastimila Nyznerová 

     Manžel: ? Botek 
       Otec
      Matka


Jmenný index