Manželka: Jarmila Silná 
       Otec František Silný 
      Matka Marie 

     Manžel: Selucký 
       Otec
      Matka


Jmenný index