Manžel: Oldřich Salucký 
    Narození: 1929         v Bukovany 
       Otec
      Matka

    Manželka: Františka Silná 
     Sňatek: 1955         v Kyjov 
    Narození: 1932         v Bukovany 
       Otec Kašpar Silný 
      Matka Františka Hanzlová 


Jmenný index