Manžel: Miroslav Silný 
    Narození: 1952         v Zlín 
       Otec Richard Silný 
      Matka Františka Kašpárková 

    Manželka: Marie Vránová 
     Sňatek: 1973         v Nedachlebice 
    Narození: 1951         v Nedachlebice 
       Otec
      Matka

    M Dítě 1: Libor Silný 
    Narození: 1974         v Zlín 
    Manželka: Jana Kolbertová n. 1975 
     Sňatek: 1997         v Otrokovice 
    M Dítě 2: Miroslav Silný 
    Narození: 1975         v Zlín 
    Manželka: Kateřina Němečková n. 1977 
     Sňatek: 2004         v Pohořelice 

Jmenný index