Manželka: Božena Silná 
    Narození: 1961         v Uherské Hradiště 
       Otec Josef Silný 
      Matka Božena Klementová 

     Manžel: Milan Nosterský 
     Sňatek: 1981         
    Narození: 1955         v Košíky 
       Otec
      Matka


Jmenný index