Manželka: Svatomila Silná 
    Narození: 1939         v Jankovice u Uherského Hradiště 
       Otec František Silný 
      Matka Marie Trňáková 

     Manžel: Julius Babinský 
     Sňatek: 1970         v Praha 
    Narození: 1923         v Brno 
       Otec
      Matka


Jmenný index