Manželka: Anna Silná 
       Otec Josef Silný 
      Matka Františka Dubinová 

     Manžel: František Polišenský 
       Otec
      Matka


Jmenný index