Manžel: František Polišenský 
       Otec
      Matka

    Manželka: Anna Silná 
       Otec Josef Silný 
      Matka Františka Dubinová 


Jmenný index