Právě jste otevřeli stránky věnované starému moravskému rodu SILNÝ, který neustále doplňujeme o nově nalezené osoby, nově získaná data a fotografie.


Počátek rodu tvoří Matěj Silný z Archlebova u Ždánic, který se objevil s manželkou a synem Matoušem ve vsi Újezdsko na Kroměřížsku v 60tých letech 17. století. Po smrti jeho ženy se ještě jednou oženil, ale o pokračování rodu se postaral jeho syn z prvního manželství Matouš, který se 3x oženil a s první ženou Markétou měl celkem 11 dětí.


Většina příslušníků rodu Silných se narodila a žila trvale na Moravě. Až na malé výjimky to byli zemědělci s menší či větší výměrou polností. Jen u tzv. zdounecké větve se setkáme v několika generacích s řezníky a hostinskými. V průběhu 20. století se někteří ze Silných rozběhli do světa a dnes je najdeme po celé Evropě a v USA.


Rod Silných nalezneme také v mělnických matrikách z první poloviny 17. století. Zda je tento rod nějak spřízněn s moravským rodem Silných nám není známo. 


Data, informace, fotografie a kontakty se shromažďují v Přerově. Zde je třídím a archivuji. Většinu dat a některé fotografie jsem použil i na těchto stránkách. Se synem stránky aktualizujeme, pokud získáme nějaké nové poznatky. Bez pomoci p. Aleny Skálové rozené Silné a p. Vlastimila Silného z Uherského Hradiště by vše postupovalo mnohem pomaleji. Dík též patří p. Janu Silnému z Martina (Slovenská republika), který nám poskytl kroniku, kterou sepsal jeho otec, prof. Josef Silný z Kroměříže. Poděkování si též zaslouží i řada rodin Silných, které mě samy kontaktovaly a poskytly svá data a fotografie.

 

Ervín Silný, Přerov