1. Matrika oddaných z roku 1669. Svatba Matěj Silný.

2. Matrika oddaných z roku 1703. Svatba Jiří Silný.

3. Matrika oddaných z roku 1750. Svatba Václav Silný (nar. 1712).

4. Matrika narozených z roku 1826. Narození Františka Silného.

Kufr. S tímto kufrem procestoval Josef (Jožka) Silný (nar. 1902) spoustu zemí světa. V souč. době je kufr majetkem synovce.

Pravděpodobně dům Matěje Silného ve Lhotce a jeho rodiny po roce 1669.

Pátrací komando na stopě dalších Silných. Zleva Vlastimil Silný, Alena Skálová roz. Silná a Ervín Silný

Tak vypadá domov amatérského genealoga. Předkové žijí i nadále s námi.