Jmenuji se Ervín Silný. Narodil jsem se v roce 1958 ve Šternberku. Nyní bydlím v Přerově. Jsem vdovec, z prvního manželství mám syna a dceru. V současnosti pracuji jako zámečník v jedné přerovské firmě.
Už od dětství jsem od své mámy získával velmi dobrý přehled o příbuzných z její rodiny. Řada jejích příbuzných žila v Kojetíně jako my nebo měla k tomuto městu blízký vztah. Různé tety a strýce jsem poznal osobně a tak pojmy synovec, neteř, bratranec nebo vlastnice mi zdaleka nejsou cizí. I část rodiny mého dědy Erwina, která žije v BRD je mi velmi dobře známa a není problém vyznat se kdo je kdo. Rodinu mého otce jsem poznával z vyprávění jeho sester. On sám totiž zemřel v mých 13-ti letech. Životní osudy těchto mých nejbližších předků a příbuzných mě přivedly k většímu zájmu o naši národní historii. Sestavovat nějaké schéma příbuzenských vztahů mě však nenapadlo. Jak rostly mé děti, uvědomil jsem si, že nemají takový přehled o příbuzenstvu jako já a informace v mé hlavě jsou nepřenosné, pokud je nesepíšu nebo nějak nesetřídím. Skutečným impulsem k nějakému hlubšímu genealogickému výzkumu byl až počátkem 90-tých let dopis od sestřenice mé mámy z Mnichova. Potřebovala najít několik dat ze starých matrik pro rodokmen, který sestavovala. Navštívil jsem tedy olomoucký archiv. Z té staré budovy a knih v ní na mě dýchla historie a já byl ztracen. Mým koníčkem se stala genealogie. Během následujících let jsem shromáždil velké množství dat, jmen a starých fotografií. Poznal jsem mnoho velmi zajímavých lidí a zaznamenal spoustu vzpomínek na předky dnes již dávno zemřelé.
Bohužel návštěvy archivů uskutečňuji pouze ve dnech dovolené a tak se do archivů dostanu jen několikrát za rok.
Mimo rozrod Silných sestavuji i vývod z předků mých dětí. Některé zajímavé fotografie. Téměř všichni tito předci byli zemědělci s větší nebo menší výměrou polí. Žili většinou na Hané nebo na Valašsku a byli to hrdí Moravané.